تــورمــجــازی

لگو سفید بایولوئنس

دام، طیور و آبزیان

بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های پرورش دام و طیور در ایران به بخش تامین خوراک مرتبط است؛ به همین دلیل، در سال‌های اخیر، استفاده از ترکیبات و روش‌های نوین علمی و مدیریتی در تولید خوراک اقتصادی با بازدهی بالا در پرورش اهمیت قابل توجهی یافته است. استفاده از افزودنی‌های خوراک بخش مهمی در دستیابی به این موفقیت بوده است.
شرکت بن‌دا فرآور با نام تجاری ®Bioluence ، اولین شرکت ایرانی تولید کننده آنزیم و بزرگترین تولیدکننده پروبیوتیک در خاورمیانه است و توانایی تولید همگام با استانداردهای جهانی در زمینه محصولاتی مانند انواع آنزیم و مولتی آنزیم‌ها، پروبیوتیک‌ها، پروبیوآنزیم‌ها، ترکیبات ضدمیکروبی، بایندرها و عوامل کنترل کننده pH را دارد.

Showing 1–12 of 17 results