پروبیوتیک طیور

مزایای مصرف پروبیوتیک طیور :

  • تعادل فلور میکروبی و عملکرد مطلوب روده
  • بهبود رشد و عملکرد تولید
  • افزایش پاسخ ایمنی در هنگام شیوع بیماری و یا انجام واکسیناسیون
  • جایگزین آنتی‌بیوتیک محرک رشد
  • کاهش بیماری‌های مرتبط با دستگاه گوارش
  • بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش میزان تلفات

بسته‌بندی:

این محصول پودری، با بسته‌های ۱ و ۵ کیلویی تولید می‌شود.

 

توضیحات تکمیلی :

در پرورش صنعتی طیور عواملی هم‌چون تراکم بالا، استرس‌های تولید و تغذیه، چالش‌های مدیریتی و همه‌گیری بیماری‌های عفونی موجب تضعیف سیستم ایمنی و برهم خوردن تعادل میکروبی دستگاه گوارش و در

نتیجه‌ی آن رشد و تولید میکروارگانیسم‌های مضر، تولید سموم و متابولیت‌های آسیب‌زا می‌شود. کاهش عملکرد و افزایش تلفات در فارم‌های صنعتی در نتیجه‌ی تضعیف سیستم ایمنی، استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و اختلال

در میکروبیوتای گوارشی است.

استفاده از پروبیوتیک‌ها در خوراک پلت طیور در صورتی امکان‌پذیر است که پروبیوتیک از سویه‌های مقاوم در برابر دمای پلت‌سازی، تولید شده باشد.

باسیل‌ها از جمله باکتری‌های مقاوم به حرارت هستند که می‌توانند در موقعیت های استرس‌زا، هاگ‌ تولید کنند. این هاگ‌ها، در برابر حرارت و نمک‌های صفراوی مقاوم هستند. این ویژگی خاص هاگ باعث می‌شود که

باسیل‌های موجود در صنعت طیور در دمای بالای پلت شدن و حتی اثرات نمک‌های صفراوی در دستگاه گوارش، حفظ و پایدار شوند. هاگ باسیل‌ها توانایی تولید سلول‌های رویشی را در شرایط دمایی تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد

به مدت چند دقیقه و همچنین در برابر ۰.۵ درصد نمک صفراوی دارد. از سوی دیگر مشخص شده است که باسیل‌ها توانایی مبارزه با باکتری‌های بیماری‌زا مانند E.coli، Salmonella، Clostridium، Streptococcus و

Camplobacter را دارند. باسیل‌ها همچنین می‌توانند آفلاتوکسین موجود در خوراک را خنثی کنند و سلامت عمومی را بهبود بخشند. باسیل‌ها به دلیل توانایی در تولید آنزیم‌های مختلف، کارآیی خوراک مصرفی را افزایش

داده و در نتیجه بازده خوراک را بهبود می‌بخشند و سود اقتصادی را افزایش می‌دهند.