صنــعـت دام،طیــور و آبزیان

بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های پرورش دام و طیور در ایران به بخش تامین خوراک مرتبط است؛ به همین دلیل، در سال‌های اخیر، استفاده از ترکیبات و روش‌های نوین علمی و مدیریتی در تولید خوراک اقتصادی با بازدهی بالا در پرورش اهمیت قابل توجهی یافته است. استفاده از افزودنی‌های خوراک بخش مهمی در دستیابی به این موفقیت بوده است.

صنــعـت دام،طیــور و آبزیان
دام

محصولات خوراک نوشخوار کنندگان (دام)

یکی از اهداف اصلی در صنعت خوراک دام، که یکی از مهمترین صنایع جهان است، تولید خوراک اقتصادی با حداکثر بازدهی برای رشد و پروش دام است. از راه‌های رسیدن به این بازده‌ی، استفاده از افزودنی‌های خوراک برای افزایش کیفیت خوراک و بهبود سلامت و متابولیسم حیوانات است. بایولوئنس که پیشرو در تولید افزودنی‌های خوراک دام است، محصولاتی مانند پروبیوتیک‌ها، مخمر و پروبیوآنزیم را در سبد محصولات خود دارد.

طـیـور

بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های پرورش طیور در ایران به بخش تأمین خوراک مربوط است، به همین دلیل در سال‌های اخیر استفاده از روش‌های نوین علمی و مدیریتی در تولید خوراک اقتصادی با بازدهی بالا در پرورش طیور اهمیت قابل توجهی یافته است. بایولوئنس با توانایی تولید محصولاتی مانند انواع آنزیم و مولتی‌آنزیم‌ها، پروبیوتیک‌ها و اسیدی‌فایر توانسته است به افزایش بازدهی تولید و کاهش هزینه‌های پرورش طیور کمک کند.

طیور
اسب

اسـب

ماهی

آبزیان

زنبور

زنبور عسل

با پر کردن فرم درخواست نمونه همکاران ما جهت مشاوره و ارسال نمونه با شما تماس می‌گیرند.