تــورمــجــازی

لگو سفید بایولوئنس

BONFEED Plus

شاه‌کلید گنجینه‌های مغذی نهفته در خوراک

چالش‌های بازار
در جیره طیور بیشترین هزینه‌ها مربوط به تامین انرژی و پروتئین است. برای کاهش هزینه و تولید خوراک مقرون به صرفه، باید قابلیت هضم خوراک افزایش یابد. یکی از کاربردی‌ترین راه‌حل‌ها، استفاده از مولتی‌آنزیم‌هاست. ترکیب مولتی‌آنزیم و فیتاز، می‌تواند هزینه‌های خوراک را به شدت کاهش دهد و دارای اثر سینرژیسم است. زیرا مواد مغذی خوراک درون پلی ساکاریدهای غیر نشاسته‌ای محبوس شده‌اند و در مرحله بعد فیتات نیز بعنوان یک ماده ضدمغذی مانع از عملکرد آنزیم‌های گوارشی بر سایر مواد مغذی مانند آمینواسیدها، کربوهیدارت‌ها و … می‌شود.

راهکار ما
مولتی آنزیم، راه‌حلی موثر برای افزایش راندمان خوراک و عملکرد آنزیم های گوارشی

مولتی آنزیم‌ها دارای اثر سینرژیسم هستند و مطالعات نشان داده‌است عملکرد بسیار بهتری از تک‌آنزیم‌ها دارند.

NSP آنزیم‌ (مؤثر بر پلی‌ساکاریدهای غیر‌نشاسته‌ای): زایلاناز
فیتاز: موثر بر ماده ضدمغذی فیتات
پروتئاز:
تقویت عملکرد پروتئاز داخلی پرنده و افزایش هضم و جذب پروتئین

آمیلاز:
تقویت عملکرد آمیلاز داخلی پرنده و افزایش هضم و جذب نشاسته

بسته‌بندی:

این محصول پودری، با بسته‌های ، ۲۰ کیلوگرمی تولید می‌شود.

توضیح کوتاه
مزایای استفاده از +BONFEED:

هم‌افزایی (سینرژی) اثر آنزیم BONFEED و BONFEZYME
(اثرات مثبت BONFEED+ بعلت اثر هم‌افزایی آنزیم‌ها بر عملکرد یکدیگر، نسبت به استفاده‌ی جداگانه از تک آنزیم‌ها، بسیار بیشتر است.)

افزایش وزن‌گیری و بهبود یکنواختی گله
بهبود ضریب تبدیل و کاهش هزینه خوراک
(کاهش نیاز به منابع گران‌قیمت جیره مانند انرژی، پروتئین، فسفر و …)