آنـزیـم در صنــعـت الکـل

بهترین راهکار برای بهره‌وری بیشتر

آنزیم‌ها با دامنه‌ی بسیار وسیع کاربرد در صنایع مختلف، می‌توانند با تغییر ساختار کربوهیدرات‌های غیرقابل تخمیر، امکان استفاده از مواد اولیه‌ای همچون ذرت، گندم، برنج، سیب‌زمینی و سایر منابع نشاسته‌ای و سلولزی را به منظور تولید اتانول میسر سازند. افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید الکل از دیگر مزیت‌های استفاده از آنزیم‌هاست.

الکل

 • بزرگترین حلال مواد شیمیایی پس از آب
 • کاربرد حیاتی در تولید سرکه، رنگ‌و‌رزین، لاستیک‌سازی
  مهمترین ضدعفونی‌کننده غیرشیمیایی، بدون عوارض جلدی و داخلی و طیف عمل وسیع
 • مصارف سوختی (جایگزین بنزین و MTBE ) ، کاهش اثرات تخریبی سوخت‌های فسیلی
 • اثرگذار در تولید ناخالص ملی
 • پایه بسیاری از ترکیبات دارویی به خصوص شربت‌ها
 • صد درصد تجزیه پذیر در محیط زیست
نگاهی به فرآیند تخمیر در فرمانتور

نحوه تبدیل منابع کربوهیدرات غیرقابل تخمیر به کربوهیدرات قابل تخمیر

مکانیسم عملکرد آنزیم آلفاآمیلاز

مکانیسم عملکرد آنزیم آلفاآمیلاز

آلفاآمیاز به صورت تصادفی به پیوندهای آلفا 1- 4 داخل زنجیره پلی‌ساکاریدی حمله می‌کند و آن‌ها را می‌شکند.

مکانیسم عملکرد آنزیم گلوکوآمیلاز + پولولاناز

مکانیسم عملکرد آنزیم گلوکوآمیلاز + پولولاناز copy

آنزیم گلوکوآمیاز باعث هیدرولیز پیون دهای آلفا 4-1 از انتهای زنجیره و آنزیم پولولاناز باعث هیدرولیز پیوندهای 1- 6 و بنابراین باعث حذف انشعابات الیگوساکاریدی می شوند.

BONAMYL AL
استفاده از همه‌ی پتانسیل غلات

ویژگی BONAMYL AL

 • آلفاآمیلاز باکتریایی مقاوم به حرارت
 • سویه Bacillus licheniformis
ویژگی BONAMYL AL

ویژگی BONAMYL AL

 • کاهش مصرف انرژی و زمان در پروسه تولید و افزایش راندمان تولید و بهره‌وری
 • امکان انتخاب فرم‌های فیزیکی مختلف ماده اولیه (آرد، …)

انواع آنزیم‌های صنعت الکل

با پر کردن فرم درخواست نمونه همکاران ما جهت مشاوره و ارسال نمونه با شما تماس می‌گیرند.