آنزیم آلفا آمیلاز

آلفا آمیلاز ها به طور گسترده توسط پردازنده های نشاسته برای باز کردن اجزای دکستروز در فرآیند مایع سازی استفاده می شود.
چه محصول نهایی شربت دکستروز بالا، مالتودکسترین ها یا پلی ال ها باشد، فرآیند با یک آلفا آمیلاز شروع می شود که می تواند تحت طیف وسیعی از شرایط پردازش اعمال شود.
آلفا آمیلاز مقاوم در برابر حرارت ابزار مناسبی را برای مایع سازی نشاسته فراهم می کند.

فواید آلفا آمیلاز

یک آلفا آمیلاز پایدار در برابر حرارت (Bonamyl HS) ارائه می دهد که پردازشگر نشاسته را قادر می سازد تا فرآیند مایع سازی را از نظر هزینه، کیفیت و کارایی بهینه کند.

 

ویژگی های کلیدی آلفا آمیلاز ارائه شده توسط محصول مایع سازی عبارتند از:

توسعه DE کارآمد : زمانی که توسعه DE بالا در زمان کوتاه یک پارامتر کلیدی است
بازده دکستروز بالا : با حداقل تشکیل محصول جانبی
کاهش سریع ویسکوزیته : امکان سطوح بالای مواد خشک را فراهم می کند
تشکیل رنگ کم : کاهش هزینه های پالایشگاه

مکانیسم عمل آلفا آمیلاز

مکانیسم عمل آلفا آمیلاز

آلفا آمیلاز به صورت تصادفی به پیوندهای آلفا ۴-۱ داخل زنجیره پلی‌ساکاریدی حمله می‌کند و آن‌ها را می‌شکند.