تــورمــجــازی

لگو سفید بایولوئنس

GUTROCARE calf

پروبیوتیک یک افزودنی نیست؛ بلکه یک ضرورت است

چالش‌های بازار
گاو شیری و گوساله پرواری با دستگاه گوارش سالم می‌توانند بیشتر از مواد مغذی خوارک بهره‌مند شوند، سریع‌تر رشد کنند، میزان تولید شیر به ازای مصرف خوراک بیشتری داشته باشند و در نهایت میزان مقاومت آن ها در برابر استرس افزایش ‌یابد.

پروبیوتیک به بهبود این وضعیت کمک می‌کند.
راهکار ما
GUTROCARE calf

حاوی پروبیوتیک مناسب برای گوساله پرواری

بسته‌بندی:

این محصول پودری، با بسته‌های ۱ و ۵ کیلویی تولید می‌شود.

توضیح کوتاه
مزایای مصرف GUTROCARE calf

تعادل فلور میکروبی و عملکرد مطلوب شکمبه و روده
بهبود رشد و عملکرد تولید
افزایش پاسخ ایمنی در هنگام شیوع بیماری و یا انجام واکسیناسیون
جایگزین آنتی‌بیوتیک محرک رشد
کاهش بیماری‌های مرتبط با دستگاه گوارش
بهبود ضریب تبدیل غذایی
کاهش میزان تلفات