تــورمــجــازی

لگو سفید بایولوئنس

تا آخرین قطره انرژی از خوراک

چالش‌های بازار
در جیره طیور بیشترین هزینه‌ها مربوط به تامین انرژی و پروتئین است. برای کاهش هزینه و تولید خوراک مقرون به صرفه، باید قابلیت هضم خوراک افزایش یابد. از آنجایی که پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای (NSP) مواد ضدمغذی مهمی در خوراک حیوانات تک‌معده‌ای محسوب می‌شوند و پرنده آنزیم‌های مورد نیاز برای هضم آنها را ندارد، استفاده از آنزیم‌های اگزوژن ضروری به نظر می‌رسد. ازجمله مهم‌ترین این آنزیم‌ها، می‌توان به زایلاناز اشاره کرد که می‌تواند زایلان (ماده ضدمغذی) موجود در ذرت، گندم، سورگوم، کنجاله سویا و …، را هضم کند.

راهکار ما
NSP آنزیم‌ها (زایلاناز):

باعث افزایش هضم فیبرخام و مواد ضد مغذی، در نتیجه کاهش ویسکوزیته محتویات گوارشی و بهبود عملکرد گوارش می‌شوند.
باعث آزادسازی مواد مغذی محبوس در پلی ساکاریدهای غیر نشاسته‌ای و درنتیجه افزایش بهره‌وری خوراک می‌شوند.
زایلاناز یک آنزیم NSPase است که آرابینوزایلان‌ها را به الیگوساکاریدهای مفید تجزیه می‌کند.
توضیح کوتاه
مزایای مصرف BONALYZE:

افزایش آزادسازی انرژی و بهبود کارایی خوراک
کاهش ویسکوزیته محتویات گوارشی در جیره‌های بر پایه گندم، ذرت و سورگوم
افزایش قابلیت هضم و جذب مواد مغذی
افزایش ارتفاع پرزهای روده و بهبود سلامت روده
دارای اثر پری‌بیوتیکی با حفظ میکروبیوتای روده (افزایش رشد میکروارگانیسم‌های مفید روده و کاهش رشد پاتوژن‌های روده)
افزایش مقاومت در برابر بیماری‌های گوارشی