آنزیم زایلاناز

آنزیم زایلاناز یکی دیگر از انواع آنزیم‌ است که فرآیند تجزیه زایلان، یکی از فراوان‌ترین پلی‌ساکاریدهای موجود در جزء همی‌سلولز دیواره سلولی گیاهان را سرعت می‌بخشد. زایلاناز با تجزیه زایلان به زایلوز و سایر قندهای

قابل تخمیر، نقش مهمی در تجزیه طبیعی مواد گیاهی ایفا کرده و چرخه مواد مغذی را در اکوسیستم‌ها تسهیل می‌کند.

در کاربردهای صنعتی، زایلاناز به دلیل توانایی موثر در بهبود قابلیت هضم خوراک، افزایش شفافیت آبجو و افزایش روشنایی و استحکام کاغذ در صنعت خمیر و کاغذ بسیار ارزشمند است. علاوه بر این، زایلاناز در تولید

سوخت زیستی برای تبدیل زیست توده گیاهی به سوخت‌های قابل استفاده کاربرد دارد. کاربردهای فراوان زایلاناز، باعث شده تا این آنزیم به یکی از پایه‌های اساسی در بحث توسعه راهکارهای انرژی پایدار بدل شود.

 

فعالیت آنزیمی (U/g):

۱۰۰،۰۰۰

فرم‌‌فیزیکی:

پودر

شکل بسته‌بندی:

پاکت ۱ کیلوگرمی