طیور

طیور

صنعت طیور ایران بزرگ‌ترین صنعت در خاورمیانه، رتبه چهارم آسیا و هفدهم جهان است که با بازدهی نزدیک به 1.2 میلیون تن تولید در سال از آن به ‌عنوان دومین صنعت بزرگ ایران یاد می‌شود. بیش از 70 درصد هزینه‌های پرورش طیور در ایران به بخش تامین خوراک مرتبط است؛ به همین دلیل، در سال‌های اخیر، استفاده از ترکیبات و روش‌های نوین علمی و مدیریتی در تولید خوراک اقتصادی با بازدهی بالا در پرورش طیور اهمیت قابل توجهی یافته است. استفاده از افزودنی‌های خوراک بخش مهمی در دستیابی به این موفقیت بوده است.
شرکت بن‌دا فرآور با نام تجاری ®Bioluence ، اولین شرکت ایرانی تولید کننده آنزیم و بزرگترین تولیدکننده پروبیوتیک در خاورمیانه است و توانایی تولید همگام با استانداردهای جهانی در زمینه محصولاتی مانند انواع آنزیم و مولتی آنزیم‌ها، پروبیوتیک‌ها، پروبیوآنزیم‌ها، ترکیبات ضدمیکروبی، بایندرها و عوامل کنترل کننده pH را دارد.