تــورمــجــازی

لگو سفید بایولوئنس

صنایع دیگر

شرکت بن‌دا فرآور با نام تجاری Bioluence، با در اختیار داشتن تکنولوژی برتر در زمینه تخمیر سویه‌های متفاوت باکتری‌ها و قارچ‌ها امکان تولید محصولات بیوتکنولوژیکی از قبیل آنزیم‌ها جهت مصرف در صنایع مختلف الکل نشاسته، چرم سازی و کاغذسازی را داراست.

Showing all 8 results