تــورمــجــازی

لگو سفید بایولوئنس

BONAMIX AL

نردبان رسیدن به بالاترین DE

چالش‌های بازار
روش متداول و قدیمی برای تغییر در ساختار کربوهیدرات ها و استفاده از منابع نشاسته ای برای تولید الکل، فرآیند اسیدی است.در روش اسیدی به دلیل دمای بالای فرآیند و استفاده از اسید و عدم حصول گلوکز با DE بالا، علاوه بر ایجاد آسیب و آلودگی به محیط زیست فرآیند تولید با کاهش راندمان روبروست

راهکار ما
استفاده از آنزیم ها راهکاری مدرن و میان­بر برای استفاده از پتانسیل غلات برای تولید الکل می باشد که از آنزیم آلفا امیلاز در مرحله Liquefaction (مایع سازی ) و از آنزیم گلوکوآمیلاز و پلولاناز در مرحله saccharification (قند سازی) استفاده می شود .

توضیح کوتاه
ویژگی محصول

ترکیبی متناسب از گلوکو آمیلاز و پلولاناز

مزایای محصول

استحصال شربت گلوکز با DE 97
کاهش مدت زمان فرآیند نسبت به اغلب رقبا