تــورمــجــازی

لگو سفید بایولوئنس

BONAMYL GL

بهترین ابزارِ برای کنترل فرآیند

چالش‌های بازار
عدم کنترل فرآیند در روش اسیدی علاوه بر کاهش تنوع محصولات تولیدی و عدم امکان دست­یابی به DEهای مختلف، باعث کاهش ثبات کیفیت و رنگ محصول نهایی نیز می­‌شود. همچنین گاهی با قرارگیری فرآیند در مسیرهای جانبی، منجر به تولید محصولات فرعی مانند HMF و … می‌­شود. استفاده از اسید علاوه بر افزایش خوردگی دستگاه­‌ها و ایجاد آسیب به محیط‌ زیست، باعث هدررفت انرژی، واکنش میلارد و تیرگی رنگ شربت (به دلیل دمای بالای فرآیند) می­‌شود.

راهکار ما
استفاده از آنزیم‌ها راهکاری مدرن و میان‌­بر برای کنترل فرآیند و افزایش راندمان تولید است که ثبات کیفیت محصول نهایی را نیز به ارمغان می‌آورند از آنزیم آلفاآمیلاز در مرحله Liquefaction (مایع‌سازی) و از آنزیم گلوکوآمیلاز و پلولاناز در مرحله saccharification (قند‌سازی) استفاده می‌­شود.

توضیح کوتاه
ویژگی محصول

آلفا آمیلاز مقاوم به حرارت

مزایای محصول

کاهش ویسکوزیته
افزایش راندمان و بهره‌­وری
ثبات کیفیت و رنگ در محصول نهایی
کاهش مصرف انرژی و زمان در فرآیند تولید