تــورمــجــازی

لگو سفید بایولوئنس

نشاسته

شیرین کننده‌ها نتیجه‌ی فرآوری نشاسته‌ها هستند.آنزیم ها در مسیر بهبود فرآوری و ارتقا کیفیت محصولات مشتقات نشاسته‌ای در صنایع تبدیلی مانند تولید شربت‌های گلوکز و فروکتوز، مالتودکسترین‌ها و …نقش مهمی ایفا می‌کنند.

شرکت بن‌دا فرآور با نام تجاری ®Bioluence، با طراحی آنزیم‌های اختصاصی منطبق با خطوط تولید هر مشتری و با تولید آنزیم باکیفیت و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی توانسته است گامی بلند در مسیر جلب اعتماد و رضایت بزرگان این صنعت بردارد.

Showing all 3 results