BONAMIX GL

مزایای محصول

  • کاهش ویسکوزیته
  • افزایش راندمان و بهره‌­وری
  • ثبات کیفیت و رنگ در محصول نهایی
  • کاهش مصرف انرژی و زمان در فرآیند تولید

ویژگی محصول

آلفا آمیلاز مقاوم به حرارت