BONFEZYME

BONFEZYME

بن‌فیزایم؛ پیشنهاد یک آنزیم فیتاز ایده آل، با عملکردی فراتر از آزادسازی فسفر

چالش‌های بازار

تعادل ارزش غذایی در جیره مصرفی طیور، مستقیما تعیین کننده بهره وری رشد آن هاست که به نوبه خود، افزایش میزان تولید محصولاتی از جمله گوشت و تخم مرغ و در نتیجه سود اقتصادی را به دنبال دارد.
از بین عوامل موثر بر نرخ بهینه رشد پرنده ، تغذیه نسبت به نژاد و عوامل محیطی، اهمیت بیشتری دارد؛ به طوری که بیش از 70 درصد هزینه های پرورشی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین مقدار خوراکی که جیره نویس برای گله طیور تنظیم می‌کند، باید حداکثر ارزش غذایی مورد انتظار را برای پرنده ایجاد کند.
یکی از راه‌های حفظ حداکثر ارزش غذایی جیره و افزایش نرخ بهره‌وری خوراک، شناخت دقیق هر کدام از اقلام مورد استفاده در خوراک طیور از نظر ویژگی های ارزش تغذیه ای، مواد مغذی و ضد مغذی است.
فیتات، ماده ای مغذی یا ضد مغذی؟
بیش از 70% فسفر موجود درغلات در یک ترکیب به نام اسید فیتیک (میو-اینوزیتول-1،2،3،4،5،6-هگزاکی فسفات) یا فیتات یافت می شود. اسید فیتیک به طور موثر توسط حیوانات تک معده (طیور، خوک، ماهی) استفاده نمی شود و برای پرنده غیر قابل استفاده می باشد، بنابراین دفع و در محیط زیست منتشر می‌شود که مشکلات زیست محیطی ایجاد می کند. اسید فیتیک همچنین در صورت مصرف در رژیم غذایی حیوان به عنوان یک ماده ضد مغذی عمل می کند. فیتات به دلیل وجود چهار حلقه فسفر بار منفی دارد و با سایر مواد مغذی دارای بار مثبت در دستگاه گوارش، کمپلکس های غیر قابل هضم تشکیل می‌دهد؛ به طوری که در pH اسیدی چینه دان و پیش معده:
تشکیل کمپلکس های :فیتات+پروتئین و فیتات+آمینو اسید می دهد و در pH غیر اسیدی روده، با املاح معدنی و اسیدهای چرب باند می شود (تشکیل کمپلکس های: فیتات+ املاح معدنی و فیتات+اسیدهای چرب), بنابراین باعث کاهش هضم و جذب مواد مغذی شده و در نتیجه میزان بهره مندی حیوان از انرژی و منابع مغذی خوراک مصرفی را کاهش می دهد.

راهکار ما

فیتاز، راه حلی هوشمندانه: فیتاز آنزیم تجزیه کننده فیتات است. این آنزیم باعث آزادسازی فسفر غیر قابل جذب موجود در فیتات و جذب آن توسط پرنده می شود، پس دفع فسفر کاهش می یابد و اثرات زیان بار کمتری به محیط زیست وارد میشود . همچنین با تجزیه فیتات توسط فیتاز، تشکیل کمپلکس های (فیتات+ مواد مغذی) کاهش یافته و هضم مواد مغذی دیگر بهتر می شود.
نتایج استفاده از فیتاز:
1-در صورت استفاده به صورت سرک (on top):
• بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ
• بهبود رشد و عملکرد تولید
• بهبود ساختار استخوانی
• کاهش ضریب تبدیل

2-در صورت استفاده با ماتریکس ارزش غذایی
• کاهش نیاز به منابع فسفر گران قیمت در جیره (DCP,MCP)
• کاهش قیمت خوراک
• حفظ ارزش غذایی خوراک
• حفظ حداکثر عملکرد و تولید

توضیح کوتاه

بن‌فیزایم؛ همه آنچه از فیتازی ایده آل انتظار دارید:
آنزیم بن‌فیزایم به دلیل دارا بودن چهار ویژگی، موثرترین فیتاز موجود در بازار ایران برای هضم فیتات است؛
1-آنزیمی 6فیتاز با منشا E.coli است؛ بنا براین بیشترین میزان فسفر را از فیتات آزاد میکند.
2-مقاوم به حرارت است: بیش از 95% فعالیت بن فیزایم در دمای 80-90 درجه سانتی گراد (دمای پلت سازی) حفظ می‌شود.
3-در برابر تغییرات pH مقاوم است؛ فعالیت آنزیم در قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش حفظ می‌شود. (pH چینه دان (5.5): تا 90%
PH پیش معده: (2.5-3.5) تا 90% و pH روده (5-6.5): تا 60%)
4-نسبت به آنزیم های گوارشی (پپسین و تریپسین ) مقاومت دارد؛ در دستگاه گوارش پایداری خود را حفظ می‌کند.

بیشتر بدانید

محصولات مرتبط

کاتالوگ

جهت دریافت کاتالوگ محصول کافیست روی تصویر زیر کلیک کنید.

درخواست نمونه

به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟