BONFEED

BONFEED

کلید گنجینه‌های مغذی نهفته در خوراک

چالش‌های بازار

در جیره طیور بیشترین هزینه‌ها مربوط به منابع تامین انرژی و پروتئین است. برای کاهش هزینه و تولید خوراک با صرفه، باید قابلیت هضم خوراک افزایش یابد. یکی از کاربردی‌ترین راه‌حل‌ها استفاده از مولتی‌آنزیم‌هاست. از آنجایی که پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای (NSP) مواد ضدمغذی مهمی در خوراک حیوانات تک‌معده‌ای محسوب می‌شوند و پرنده آنزیم‌های مورد نیاز برای هضم آنها را ندارد، استفاده از آنزیم‌های اگزوژن ضروری به نظر می‌رسد. ازجمله مهم‌ترین این آنزیم‌ها، می‌توان به زایلاناز اشاره کرد که می‌تواند، زایلان (ماده ضدمغذی) موجود در ذرت، گندم، سورگوم، کنجاله سویا و … را هضم نماید. از سوی دیگر، پرنده در ابتدای دوره پرورش، نقص در تولید آنزیم‌های گوارشی مانند پروتئاز و آمیلاز را دارد. هم‌چنین در طی دوره پرورش، جیره غذایی معمولا اشباع از کربوهیدارت‌ها و پروتئین‌ها‌ست. بنابراین استفاده از این آنزیم‌ها به صورت اگزوژن برای بهبود عملکرد آنزیم‌های اندوژن پرنده توصیه می‌شود و درنهایت نرخ بهره‌وری خوراک را افزایش می‌دهد.

راهکار ما

مولتی آنزیم، راه حل موثر برای افزایش راندمان خوراک و عملکرد آنزیم های گوارشی
مولتی آنزیم‌ها دارای اثر سینرژیسم نیز هستند و مطالعات نشان داده‌است عملکرد بسیار بهتری از تک‌آنزیم‌ها دارند.

  • NSP آنزیم ها (زایلاناز):
   • • باعث افزایش هضم فیبرخام و مواد ضد مغذی، در نتیجه کاهش ویسکوزیته محتویات گوارشی و بهبود عملکرد گوارش می‌شوند.
   • • باعث آزادسازی مواد مغذی محبوس در پلی ساکاریدهای غیر نشاسته‌ای و درنتیجه افزایش بهره‌وری خوراک می‌شوند
 •  آمیلاز و پروتئاز:
  • • باعث بهبود عملکرد آنزیم‌های اندوژن، افزایش قابلیت هضم ایلئومی آمینواسیدها، بهبود عملکرد هضم و مورفولوژی دستگاه

توضیح کوتاه

BONFEED

کلید گنجینه‌های مغذی نهفته در خوراک

مزایای استفاده از مولتی آنزیم BONFEED:

 • • بهبود عملکرد گوارشی جوجه‌ها در دوره آغازین پرورش
 • • ارتقا سلامت دستگاه گوارش به ویژه مورفولوژی روده
 • • کاهش عفونت‌های گوارشی از طریق کاهش ویسکوزیته محتویات گوارشی
 • • بهبود کیفیت بستر و محیط پرورشی فارم
 • • کاهش عوامل ضدتغذیه‌ای
 • • افزایش وزن‌گیری و بهبود یکنواختی گله
 • • بهبود ضریب تبدیل خوراک
 • • افزایش بازده جیره‌های بر پایه ذرت، کنجاله سویا، گندم و سورگوم
 • • کاهش هزینه‌ها با حفظ عملکرد تولید

بیشتر بدانید

  محصولات مرتبط

  کاتالوگ

  جهت دریافت کاتالوگ محصول کافیست روی تصویر زیر کلیک کنید.

  درخواست نمونه

  به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟