GUTROZYME livestock

با محصول GUTROZYME (پروبیوتیک‌+‌مولتی‌آنزیم‌=‌پروبیوآنزیم) ، افزودن پروبیوتیک به خوراک دیگر هزینه خوراک را افزایش نمی‌دهد، زیرا آنزیم‌ها در نهایت هزینه‌ی خوراک را کاهش می‌دهند!

چالش‌های بازار
عملکرد رشد دام و طیور را می‌توان با بهبود عملکرد و سلامت دستگاه گوارش، به ویژه استفاده از جیره‌های با فیبر بالا، به حداکثر رساند. جیره‌های غنی از بخش‌های فیبری نمی‌توانند به طور مؤثر توسط آنزیم‌های درون‌زا یا میکروب‌های شکمبه هیدرولیز شوند. بنابراین، استفاده از برخی از افزودنی‌های خوراکی که می‌توانند هضم فیبر را بهبود بخشند و یا عملکرد میکروبیوتای دستگاه گوارش را حفظ کنند، مانند آنزیم‌های فیبرولیتیک، پروبیوتیک‌ها و مخمر، می‌تواند راهکار مناسبی باشد. آنزیم‌های فیبرولیتیک به دلیل بهبود قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد حیوانات اهمیت پیدا کرده‌اند، پروبیوتیک‌ها (باکتری‌ها / مخمرها) نیز افزودنی‌های مهم خوراکی هستند که می‌توانند از فعالیت میکروبی شکمبه حمایت کنند و سلامت روده را با حمایت از تعدیل میکروبی بهبود بخشند.

راهکار ما
ترکیبات:

بخش پروبیوتیکی:

Total Lactic Acid Count 5.0 × 10۸(CFUs/g)

Total Spore Forming Count 1.0 × 10۸(CFUs/g)

بخش آنزیمی:

Beta-Glucanass Enzyme

Xylanase Enzyme

Alpha Amylase Enzyme

Protease Enzyme

Cellulase Enzyme

مکمل پروبیوتیک برای توسعه و تثبیت فلور روده، به ویژه قبل از قرار گرفتن در معرض عوامل استرس‌زا مانند حمل و نقل، جا‌به‌جایی یا تغییرات خوراک استفاده می‌شود. آنزیم‌های تولید شده صنعتی می‌توانند به تجزیه طیف گسترده‌ای از اجزای خوراک کمک کنند که معمولاً بدون استفاده می‌مانند. ترکیبی از پروبیوتیک‌ها و آنزیم‌ها باعث افزایش کارایی هضم مواد مختلف در خوراک می‌شود.

توضیح کوتاه
مزایای مصرف:

افزایش پاسخ ایمنی در بیماری یا پس از واکسیناسیون
بهبود افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل خوراک
کاهش هزینه‌های خوراک
افزایش ارزش غذایی مواد گیاهی