پروتئاز در صنعت گوشت

پروتئازها آنزیم‌هایی هستند که در منابع مختلفی ازجمله گیاهان، حیوانات و میکروب‌ها وجود دارند. سالهاست که از آنزیم پروتئاز جهت افزایش تردی و نرمی محصولات پروتئینی (گوشتی)، تمیز کردن استخوان‌ها وافزایش طعم در مقیاس‌های صنعتی استفاده می‌شود. این آنزیم جهت هیدرولیز پروتئین در فرآورده‌های جانبی گوشتی مانند امعاء و احشاء گوسفند، محصولات جانبی مرغ یا گاو مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تولید تقویت‌کننده‌ها، چاشنی‌ها و افزودنی‌های غذایی کم پروتئین استفاده می‌شود. این آنزیم با هیدرولیز پروتئین‌های غیرقابل هضم بهره‌وری و کیفیت محصولات را افزایش می‌دهد.

آنزیم پروتئاز بایولوئنس که با نام تجاری BONTEASE SH شناخته می‌شود، یک اندوپپتیداز است که با شکستن‌پیوندهای بین اسیدهای آمینه، ساختار پیچیده پروتئین را به پپتیدهای ساده‌تر تبدیل می‌کند و در طیف گستردهای از صنایع از جمله صنعت گوشت، آرد و نان، نوشیدنی، مالت و … کاربرد دارد.

 

عملکرد محصول بایولوئنس BONTEASE SH در صنعت گوشت:

  • افزایش تردی و نرمی محصولات گوشتی
  • بهبود عطر و طعم فرآورده‌های گوشتی
  • افزایش راندمان تولید و کاهش زمان تولید
  • کاهش هزینه تولید با بهره‌وری بیشتر