الکل

الکل

آنزیم‌ها با دامنه‌ی بسیار وسیع کاربرد در صنایع مختلف، می‌توانند با تغییر ساختار کربوهیدرات‌های غیرقابل تخمیر، امکان استفاده از مواد اولیه‌ای همچون ذرت، گندم، برنج، سیب‌زمینی و سایر منابع نشاسته‌ای و سلولزی را به منظور تولید اتانول میسر سازند. افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید الکل از دیگر مزیت‌های استفاده از آنزیم‌هاست.
شرکت بن‌دا فرآور با نام تجاری ®Bioluence، با طراحی اختصاصی آنزیم‌های مورد نیاز در فرآیند تولید بیواتانول، منطبق با خطوط تولید هر مشتری و ارائه میکس آنزیم، بهترین راهکار برای استفاده از همه‌ی پتانسیل غلات و دستیابی به بهره‌وری بیشتر را ارائه می‌دهد.