تحقیقات ما

اثر افزودن تركيبي از اسيدهاي آلي پوششدار شده در آب آشاميدني بر عملكرد رشد و فلور میکروبی روده کوچک جوجه‌های گوشتی

این طرح به منظور بررسی اثر اسیدیفایر شرکت بایولوئنس پوششدار شده به پیشنهاد شرکت ویوان صورت گرفته است و نتیج مظلوبی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی داشته است. آدرس مقاله

مطالعه بیشتر

کارآزمایی آنزیم فیتاز (BONFEZYME) در جیره‌های فاقد منبع فسفات افزودنی برای جوجه‌های گوشتی زیر نظر دانشگاه تهران

سخنرانی آقای دکتر زاغری، استاد دانشگاه تهران، در مورد نتایج بدست آمده از طرح تحقیقاتی بر روی مرغ گوشتی زیر نظر دانشگاه تهران بر روی محصول BONFEZYME در اولین همایش ملی فناوری های خوراک طیور در ارومیه دانلود فایل سخنرانی

مطالعه بیشتر

کارآزمایی آنزیم فیتاز (BONFEZYME) مقاوم به حرارت بر رشد مرغ تخمگذار و کیفیت تخم مرغ زیر نظر دانشگاه تهران

سخنرانی آقای دکتر کرم زاده، مدیر تحقیق و توسعه مجموعه، در مورد نتایج بدست آمده از طرح تحقیقاتی بر روی مرغ تخم‌گذار زیر نظر دانشگاه تهران بر روی محصول BONFEZYME در اولین همایش ملی فناوری های خوراک طیور در ارومیه. دانلود فایل مقاله دانلود فایل سخنرانی

مطالعه بیشتر