تــورمــجــازی

لگو سفید بایولوئنس

MULTIMIX 5+

تکمیل کننده لکه بری موثر ، حفظ کیفیت لباس و صرفه اقتصادی

چالش‌های بازار
بیشتر لکه های روزمره از عناصر مختلفی تشکیل می­شوند که برای کامل تر شسته شدن آن‌ها یک آنزیم کافی نیست.

ایجاد ترکیب متناسبی از آنزیم ها برای دستیابی به لکه بری موثر و از بین بردن انواع لکه ها در عین صرفه اقتصادی نیازمند دانش،تجربه و تجهیزات آزمایشگاهی است که برای همه مقدور نیست.

راهکار ما
استفاده از میکس آنزیم‌ها علاوه بر لکه بری موثر و صرفه اقتصادی، با دستورالعمل مصرف ساده امکان استفاده از آنزیم‌ها را برای همگان فراهم کرده است.

توضیح کوتاه
ویژگی:

ترکیب متناسبی از آنزیم های پروتئاز، لیپاز، آمیلاز، سلولاز و ماناناز

مزایا:

کامل تر شسته شدن لکه ها به دلیل وجود آنزیم های موثر در لکه بری و اثر هم­افزایی آنزیم­ها
حفظ تار و پود و رنگ پارچه و افزایش نرمی و لطافت
سهولت در مصرف آنزیم و تهیه فرمولاسیون بهینه