تــورمــجــازی

لگو سفید بایولوئنس

BONAPAZ AK

چالش‌های بازار
از بین بردن کامل لکه های روغنی با سورفکتانت‌ها امکان پذیر نیست و بقایای باقی مانده از لکه های روغنی برروی لباس باعث چرک‌مرد شدن و جذب گرد و غبار برروی لباس می شوند

راهکار ما
استفاده از آنزیم لیپاز قلیایی باقابلیت از بین رفتن سرسخت ترین لکه‌های روغنی مانند گریس شده و رسوبات تشکیل شده ناشی از لکه‌ها را از بین می برد

توضیح کوتاه
ویژگی:

آنزیم لیپاز قلیایی

مزایا :

از بین بردن بقایای چربی و حذف مواد رسوب شده