آنزیم اسید بتاماناناز

ماناناز آنزیمی است که مانان، نوعی پلی ساکارید موجود در قسمت همی‌سلولز دیواره سلولی گیاه را تجزیه می‌کند. مانان‌ها در سلول‌های میوه‌ها و سبزیجات نرم و همچنین در دانه‌ها و جلبک‌های دریایی وجود دارند. آنزیم

ماناناز نقش مهمی در تجزیه زیست توده و فرآیند هضم در حیوانات، از جمله انسان دارد. این آنزیم کاربردهای قابل توجهی نیز در صنایع مختلف دارد.

به عنوان مثال، در صنایع غذایی، از ماناناز برای شفاف‌سازی آب میوه‌ها و بهبود استخراج و کیفیت قهوه و چای استفاده می‌شود. علاوه بر این، از این آنزیم در خوراک دام برای افزایش دسترسی و قابلیت هضم مواد مغذی و

در صنعت کاغذ برای سفید و نرم کردن خمیر کاغذ استفاده می‌شود که بر تطبیق‌پذیری و اهمیت آن در بخش‌های مختلف تاکید دارد.

 

فعالیت آنزیمی (U/g):

۵۰،۰۰۰

فرم‌‌فیزیکی:

پودر

شکل بسته‌بندی:

پاکت ۱ کیلوگرمی