سخنرانی آقای دکتر کرم زاده، مدیر تحقیق و توسعه مجموعه، در مورد نتایج بدست آمده از طرح تحقیقاتی بر روی مرغ تخم‌گذار زیر نظر دانشگاه تهران بر روی محصول BONFEZYME در اولین همایش ملی فناوری های خوراک طیور در ارومیه.

دانلود فایل مقاله

دانلود فایل سخنرانی