سهم آنزیم‌ها از انقلاب بیوتکنولوژی

فهرست موضوعی

بسیاری از افراد متخصص، بیوتکنولوژی صنعتی را موج بعدی انقلاب بیوتکنولوژی می‌دانند. منظور از بیوتکنولوژی صنعتی، کاربرد بیوتکنولوژی برای مقاصد صنعتی از جمله تولید، انرژی زیستی و بیومواد است. یکی از جنبه‌های مهم بیوتکنولوژی صنعتی، کاربرد گسترده‌ی آنزیم‌ها در محصولات و فرآیندهای مختلف صنعتی مانند صنایع شیمیایی، شوینده، نساجی، مواد غذایی، خوراک دام، چرم و خمیر و کاغذسازی است که امکان توسعه محصولات و فرآیندهای پایدار را فراهم می‌کند.

در چند دهه گذشته، پیشرفت‌ها در فناوری DNA نوترکیب و فرآیندهای زیستی، تولید آنزیم‌ها را به‌عنوان فرآورده‌های خالص‌شده و با ویژگی‌های مطلوب در مقیاس بزرگ ممکن ساخته است. آخرین دستاوردهای علمی در مهندسی پروتئین ما را قادر می‌سازد تا آنزیم‌هایی را برای فعالیت‌های جدید (یا شرایط جدید) بسازیم. آنزیم‌های صنعتی و کاربردهای مختلف آن‌ها، نقش مهمی در حفظ و ارتقای کیفیت زندگی‌ای که امروزه از آن لذت می‌بریم، دارند، در عین حال که صرفه‌جویی در منابع و حفاظت از محیط‌زیست را برای نسل‌های آینده به یادگار خواهند گذاشت.

آنزیم‌ها، پروتئین‌هایی هستند که واکنش‌های شیمیایی را کاتالیز می‌کنند. به این ترتیب، آنزیم‌ها به طور گسترده، برای تسهیل فرآیندهای صنعتی و تولید محصولات، مورد استفاده قرار گرفته‌اند و از آن‌ها به عنوان آنزیم های صنعتی یاد می‌شود که قدمت آن به دوران باستان بازمی‌گردد؛ زمانی که آنزیم‌ها در پخت، پنیرسازی و غیره استفاده می‌شدند.

در میان آنزیم‌های صنعتی که در حال حاضر استفاده می‌شوند، هیدرولازها، از جمله پروتئازها و لیپازها، پرمصرف‌ترین نوع آنزیم‌ها هستند که به طور گسترده در صنایع شوینده، لبنیات و شیمیایی کاربرد دارند. کربوهیدرازهای مختلف، در درجه اول آمیلازها و سلولازها، دومین گروه بزرگ را تشکیل می‌دهند

یک آنزیم ممکن است در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد، این در حالی است که برای کارایی بهتر گاهی اوقات، چندین آنزیم برای یک کاربرد مورد نیاز است.

 

 

منابع:

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080885049001823)