دام

پرورش دام در ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی و تامین غذای جامعه همواره مورد توجه بوده است. بخش عمده صنعتی شدن پرورش دام به تغییر شیوه تغذیه و تشکیل صنعت خوراک دام برمیگردد؛ به طوری که صنعـــت خـــوراک دام در زمـــره اســـتراتژیک ترین و مهـــم تریـــن صنایـــع جهـــان اســـت؛ هدف اصلی این صنعت، تولید خوراک اقتصادی با حداکثر بازده برای رشد و پرورش دام است. افزودنی‌های خوراک، محصولاتی هستند که در تغذیه دام به ترکیبات اصلی خوراک اضافه می‌شوند تا کیفیت و کارایی مصرف خوراک را افزایش دهند و برای سلامت و متابولیسم حیوانات مفید باشند.
شرکت بن‌دا فرآور با نام تجاری ®Bioluence ، یک شرکت ایرانی پیشرو در تولید افزودنی‌های خوراک دام است. محصولاتی مانند پروبیوتیک‌ها، مخمر و پروبیوآنزیم‌ها از مهم‌ترین افزودنی‌های تولیدی این شرکت برای دام برشمرده می‌شوند.

نمایش یک نتیجه