آنـزیـم زنبور عسل

پروبیوتیک زنبورعسل - GUTROCARE Bee

ترکیبات:
باکتری‌های پروبیوتیکی لاکتوباسیل
باکتری باسیلوس سوبتیلیس
مخمر ساکارومایسس سرویزیه

دوز مصرف:
کندوی کمتر از 10 قاب: 5 گرم در شربت شکر یا در جیره غذایی کندوی بیش
از 10 قاب: 10 گرم در شربت شکر یا در جیره غذایی

با پر کردن فرم درخواست نمونه همکاران ما جهت مشاوره و ارسال نمونه با شما تماس می‌گیرند.