آنـزیـم زنبور عسل

پروبیوتیک زنبورعسل - GUTROCARE Bee

ترکیبات:
باکتری‌های پروبیوتیکی لاکتوباسیل
باکتری باسیلوس سوبتیلیس
مخمر ساکارومایسس سرویزیه

دوز مصرف:
کندوی کمتر از ۱۰ قاب: ۵ گرم در شربت شکر یا در جیره غذایی کندوی بیش
از ۱۰ قاب: ۱۰ گرم در شربت شکر یا در جیره غذایی

با پر کردن فرم درخواست نمونه همکاران ما جهت مشاوره و ارسال نمونه با شما تماس می‌گیرند.