آبزیان

آبزیان

پرورش آبزیان در تولید جهانی غذا، مواد خام برای مصارف صنعتی و دارویی جایگاه ویژه ای ایفا می‌کند. بهبود شیوه‌های آبزی‌پروری ، تقویت مطالعات اکولوژی میکروبی در سیستم‌های آبزی‌پروری، کنترل کیفیت آب، پیشگیری و کنترل بیماری‌های آبزیان با حداقل اثرات زیان‌بار بر محیط زیست و محصولات نهایی مورد مصرف انسان از مهم‌ترین مسائل مورد بحث در صنعت پرورش آبزیان محسوب می‌شود. آب‌های ساحلی و داخلی ایران ظرفیت قابل توجهی برای توسعه پرورش آبزیان دارند. در تولید خوراک آبزیان، طیف وسیعی از افزودنی‌های خوراک را می توان برای بهبود رشد و مقاومت آبزیان در برابر استرس و بیماری‌ها استفاده کرد.
شرکت بن‌دا فرآور با نام تجاری ®Bioluence، در این صنعت، به طور اختصاصی، تولید پروبیوتیک و آنزیم‌های ویژه آبزیان را مورد هدف قرار داده است و در چشم انداز فعالیت خود، برای تولید افزودنی‌های بیشتر ویژه آبزیان برنامه ریزی می‌کند.