تــورمــجــازی

لگو سفید بایولوئنس

کارآزمایی آنزیم فیتاز (BONFEZYME) در جیره‌های فاقد منبع فسفات افزودنی برای جوجه‌های گوشتی زیر نظر دانشگاه تهران

فهرست موضوعی

سخنرانی آقای دکتر زاغری، استاد دانشگاه تهران، در مورد نتایج بدست آمده از طرح تحقیقاتی بر روی مرغ گوشتی زیر نظر دانشگاه تهران بر روی محصول BONFEZYME در اولین همایش ملی فناوری های خوراک طیور در ارومیه