حیوانات خانگی

حیوانات خانگی

بخش های مختلف صنعت نگهداری از حیوانات خانگی به تغذیه، مراقبت‌های بهداشتی حیوانات، کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام، ارائه خدمات و همچنین ترویج فرهنگ نگهداری و حمایت از آن‌ها مربوط می‌شود.
شرکت بن‌دا فرآور با نام تجاری Bioluence، برای حمایت از اصول درست تغذیه حیوانات خانگی در سبد محصولات خود، تولید پروبیوتیک را در نظر گرفته است.