شرکت Bioluence برگزارکننده کارگاه آموزشی در نمایشگاه Feed Expo 2023

شرکت Bioluence برگزارکننده کارگاه آموزشی در نمایشگاه Feed Expo 2023

کارگاه آموزشی با عنوان ” استفاده هم زمان فیتاز و اسیدهای آلی در تغذیه طیور: مزایا و ملاحظات کاربردی” در سالن همایش نمایشگاه فیداکسپو 2022 توسط شرکت بایولوئنس برگزار می‌گردد.
همراه با اعطای گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی
مدرس: جناب آقای دکتر امیرعلی صادقی (عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان)
زمان: 21/10/1401، ساعت 16:00 الی 17:30
مکان: بوستان گفتگو، محل دائمی نمایشگاه‌های تخصصی شهرداری تهران، سالن همایش