حضور شرکت بایولوئنس به عنوان حامی طلایی در اولین همایش ملی فناوری‌های خوراک در طیور شهر ارومیه، 3 و 4 خرداد 1402

حضور شرکت بایولوئنس به عنوان حامی طلایی در اولین همایش ملی فناوری‌های خوراک در طیور شهر ارومیه، 3 و 4 خرداد 1402

حضور شرکت بایولوئنس به عنوان حامی طلایی در اولین همایش ملی فناوری‌های خوراک در طیور
شهر ارومیه، 3 و 4 خرداد 1402
– ارائه مقاله‌ی بررسی اثرات آنزیم ۶- فیتاز (BONFEZYME) باکتریایی بر عملکرد مرغ تخم‌گذار و کیفیت تخم‌مرغ توسط آقای دکتر امیر کرم‌زاده، مدیر تحقیق و توسعه شرکت بایولوئنس
– سخنرانی آقای دکتر مجتبی زاغری، مشاور علمی بایولوئنس، با موضوع بررسی اثر آنزیم فیتاز در جیره فاقد افزودنی فسفات