حضور بایولوئنس در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته ( IRAN PLEX ) 1 تا 4 مرداد 1402

حضور بایولوئنس در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته ( IRAN PLEX ) 1 تا 4 مرداد 1402