صنعت گوشت

 صنعت گوشت

آنزیم ترانس گلوتامیناز، واکنش انتقال آسیل که در آن گروه های γ-کربوکسی آمید باقیمانده گلوتامینیل، محدود به پپتید اهدا کننده های آسیل هستند را کاتالیز می کند. این آنزیم اتصال متقاطع بین پروتئین های آب پنیر ، پروتئین سویا ، پروتئین گندم ، میوزین گاو ، کازئین و اکتومیزین خام موجود در ضایعات و خرده گوشت را برقرار می کند. ترانس گلوتامیناز میکروبی باعث بهبود طعم ، ظاهر و بافت مواد غذایی می شود. علاوه بر این ، این آنزیم می تواند ماندگاری را افزایش داده و حساسیت به مواد غذایی خاص را کاهش دهد.

به خدمات سفارشی نیاز دارید؟

Phone

Support Email

آنزیم

®Bontamin MT

®Bontamin MTاین نوع TG برای فرآوری گوشت با کاتالیز کردن واکنش های متقابل درون و بیرون مولکولی پروتئین ها مورد استفاده قرار می گیرد.

  • بهبود خواص غذایی: (بافت ، استحکام ، الاستیسیته ، ویسکوزیته ، حرارت پایدار ، احتباس مایعات)
  • بهبود ثبات محصولات طی مراحل تولید مانند برش ، آبگیری ، گرم کردن و بسته بندی
  • کاهش زمان رسیدن در کالباس های خشک شده تا 40٪
  • کاهش میزان استفاده از استابلایزر ها و پر کننده ها در محصولات گوشتی