صنعت نشاسته

صنعت نشاسته

صنعت نشاسته در دنیا اولین صنعتی است که از آنزیم های صنعتی در فرآیند تولید فرآورده هایش استفاده کرده است. راندمان واکنش، عملکرد خاص، قابلیت استفاده در شرایط ایده آل و درجه خلوص بالا و استاندارد سازی ، ایده استفاده از آنزیم ها را به عنوان کاتالیزور مناسب برای صنعت نشاسته به اثبات می رساند. علاوه بر این، واکنش آنزیم به راحتی قابل کنترل است و با رسیدن به درجه مطلوب تبدیل نشاسته می توان آن را متوقف کرد.
هیدرولیز آنزیمی برای ساخت شربت از طریق مراحل مایع سازی، شیرین سازی و ایزومریزاسیون انجام می پذیرد.

 

به خدمات سفارشی نیاز دارید؟

تلفن

پست الکترونیک

آنزیم

Bonamyl HS

نشاسته ذرت گسترده ترین ماده خامی است که مورد استفاده قرار می گیرد و پس از آن گندم ، سیب زمینی و برنج در رده های بعدی قرار دارند. از آنجا که نشاسته فقط با استفاده از آلفا آمیلاز کاهش می یابد، دوغاب نشاسته حاوی 30-40٪ ماده خشک ابتدا باید ژلاتینه و مایع شود تا نشاسته در معرض تجزیه بیشتر آنزیمی قرار گیرد.

®Bonamyl HSیک آنزیم آلفا آمیلاز باکتریایی مقاوم به حرارت است که از طریق تکنیک های تخمیر و استخراج تولید می گردد. این اندو آمیلاز که بصورت تصادفی پیوندهای α(1-4) را مورد هدف قرار می دهد و هیدرولیز می کند، عمدتا موجب شکل گیری دکسترین و سایر الیگو ساکاریدها می شود. از آنزیم بنامیل می توان به عنوان آنزیم مایع سازی یاد کرد که به صورت مایع با اکتیویته استاندارد در دسترس است.

  • کاهش ویسکوزیته نشاسته ژلاتینه شده
  • کاهش مصرف انرژی
  • بهبود شرایط عملکرد
  • کاهش مدت زمان واکنش

آنزیم

Bonamix

گوکوآمیلاز اولین آنزیمی است که در مرحله شیرین سازی در صنایع غذایی استفاده گردید. پس از مرحله مایع سازی، این آنزیم با هیدرولیز کردن پیوند α(1-4) و همچنین پیوند α(1-6) در نشاسته مایع (آمیلوز و آمیلوپکتین)، به طور کامل نشاسته را به گلوکز تجزیه می کند.

پولولاناز پیوندهای α(1-6) گلیکوزیدی را در نشاسته هیدرولیز می کند که تا حدی توسط α-آمیلاز هیدرولیز شده است ، به شرط آنکه حداقل دو واحد گلوکز در زنجیره جانبی وجود داشته باشد. این آنزیم برای شکستن پیوند های شاخه ای در نشاسته بعد از مایع سازی مناسب است.

®Bonamixترکیبی متعادل از گلوکوآمیلاز و پولولاناز است که به صورت مایع با فعالیت استاندارد در دسترس است.

  • بازدهی بیشتر
  • درجه خلوص بالاتر
  • کریستالیزاسیون ساده تر
  • تولید شربت گلوکز بالا
  • کمک فرآیند در تولید شربت ذرت با فروکتوز بالا
  • بهبود عملکرد مرحله شیرین سازی