صنعت دام و طیور

آنزیم های صنعت دام و طیور

سلامت دام و حیوانات یکی از مهمترین اهدافی است که شرکت های فعال در زمینه افزودنی های خوراک در نظر دارند. سلامت حیوانات سلامت انسان و امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار می دهد. در گروه بایولوئنس، ما بر روی بهبود سلامتی حیوانات اهلی و توسعه محصولات و عملکرد آن ها کار می کنیم. هدف بایولوئنس کمک به افزایش بهره‌وری پرورش‌دهندگان و بهبود سلامت جامعه است. آنزیم‌ها، پروبیوتیک‌ها، سایر محصولات زیستی و اسیدهای ارگانیک می‌توانند بازدهی خوراک و سلامت حیوانات را بهبود بخشند. تیم بایولوئنس با بررسی مطالعات جدید و بکارگیری برترین متخصصین در حوزه حیوانات اهلی، در حال طراحی و بهبود محصولات جدید می باشد.

به خدمات سفارشی نیاز دارید؟

Phone

آنزیم

®Bonfezyme

®Bonfezymeبا شکستن فسفر فیتاته ( شکل اصلی فسفر در دانه ها ) باعث جذب بهتر فسفر دانه ها توسط طیور ( و دیگر حیوانات تک معده ای مثل خوک و ..) شده و سطح نیاز به مصرف افزودنی های کلسیمی فسفات در جیره را کاهش می دهد.
®Bonfezymeترکیبی ضروری جهت افزایش ارزش غذایی خوراک و بهبود رشد و سلامت حیوان می باشد.این ترکیب با هیدرولیز سوبسترای فیتاته منجر به آزادسازی فسفر به فرم آزادی می شود که به طور موثری توسط حیوان جذب و در نتیجه باعث کاهش نیاز به مکمل های غیرآلی فسفر می شود.علاوه بر این، افزودن بن فزایم به خوراک باعث کاهش دفع فسفر و بنابریان کاهش تاثیرات محیط زیستی سیستم های پرورشی می گردد.

افزودن®Bonfezymeبه جیره باعث افزایش تجزیه ی فیتات و در نتیجه استفاده از منابع فسفر گیاهی می شود. در صورت دسترسی بیشتر فسفر طبیعی، نیاز به افزودن مقدار کمتری از این ماده به جیره و در نتیجه کاهش قابل توجه هزینه های خوراک می گردد.
®Bonfezymeفزایم ابزاری جدید و مقرون به صرفه در جیره های طیور می باشد که کارایی و استفاده فسفر از ترکیب فیتین را ارتقا می دهد. آنزیم ما با افزایش تجزیه اسید فیتیک و فراهمی منابع فسفر گیاهی می تواند مزایای زیادی برای تولیدکنندگان و پرورش دهندگان طیور داشنته باشد. از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سطوح پایین تر منابع غیرآلی فسفر در جیره
  • کاهش هزینه های خوراک
  • پایداری بهتر تولیدات

آنزیم

®BONALYZE

®BONALYZEبه عنوان آنزیم زایلانازی جدید، به طور قابل توجهی باعث بهبود عملکرد طیور و تک معده ای ها می گردد.
از آنجا که سیستم گوارش طیور و تک معده ای ها فاقد آنزیم زایلاناز می باشد، تجزیه و هضم پلی سکاریدهای غیر نشاسته ای (NSP) به خوبی انجام نمی پذیرد.

®BONALYZEتوانایی تبدیل زایلان های گیاهی به مولکولهای با وزن مولکولی کمتر مثل زایلوزرا دارد. علاوه بر این بن آلیز، باعث آزادسازی مقادیر زیادی از پروتئین ها و قندها و در نتیجه افزایش ارزش غذایی جیره می گردد.

®BONALYZEباعث :

  • تجزیه دیواره سلولی گیاه و رهاسازی مواد مغذی محصور در آن : افزایش راندمان خوراک مصرفی
  • کاهش ویسکوزیته مواد در دستگاه گوارش، افزایش جذب مواد، افزایش عملکردهای تولیدی
  • محدود کردن رشد میکروارگانیسم های بی هوازی هماندد کلستریدیوم
  • هیدرولیز زایلان و بالانس فلور میکروبی در دستگاه گوارشی و کمک به حفظ سلامت روده
  • افزایش زیست فراهمی انرژی، پروتئین و مواد معدنی
  • کمک به حفاظت از محیط زیست