صنعت آرد و نان

صنعت آرد و نان

در صنعت آرد و نان عواملی چون رنگ، حجم، بافت ، مدت ماندگاری و در نهایت کیفیت نان و محصولات آردی از عوامل تاثیر گذار در این صنعت می باشند.
آنزیم ها برخلاف میزان مصرف پایینی که در فرمولاسیون دارند، دارای اثر بخشی بالایی بوده و در نهایت باعث ایجاد مزیت رقابتی و تولید محصولات سلامت محور برای تولید کننده و ارزش افزوده برای مصرف کنندگان، می باشد.
طی سال های اخیر با افزایش دانش و اطلاعات مصرف کننده در حوزه مواد اولیه شیمیایی و سرطان زا، مشتریان را به سویی محصولات سلامت محور سوق داده است.

به خدمات سفارشی نیاز دارید؟

تلفن

پست الکترونیکی

آنزیم

®Bonamyl FB

®Bonamyl FBنسل جدیدی از آنزیم آلفا آمیلاز قارچی می باشد که روی نشاسته آسیب دیده اثر می گذارد. دوز مصرفی مناسب این آنزیم سبب بهبود کیفیت خمیر و محصول نهایی می شود. با افزایش مطلوب مصرف این آنزیم در آردهای مختلف، می توان شاهد بهبود حجم، ساختار بافت محصولات آردی و در نتیجه افزایش ماندگاری محصول نهایی بود.

 • استاندارد سازی عدد فالینگ
 • اثر مثبت بر افزایش حجم نان
 • بهبود رنگ پوسته نان
 • تاخیر در بیاتی
 • افزایش گسترش پذیری خمیر

آنزیم

®Bonamyl MT

®Bonamyl MTاین نوع آلفا آمیلاز دارای مقاومت دمایی بیشتری از آلفا آمیلاز قارچی می باشد به همین دلیل بیشترین اثر را بر نشاسته ژلاتینه شده داشته و سبب افزایش نرمی مطلوب و همچنین افزایش زمان ماندگاری محصول می شود. از آنجایی که ®Bonamyl MT دارای مقاومت دمایی متوسط می باشد در طول فرآیند پخت کاملاً غیر فعال می شود و سبب تولید محصولی با ساختار مطلوب ارتجاعی می گردد.

 • افزایش حجم محصول نهایی
 • بهبود نرمی بافت در محصولات آردی
 • بهبود خواص الاستیکی محصولات آردی
 • تاخیر در بیاتی محصولات آردی

آنزیم

®Bonapaz

®Bonapaz نوعی آنزیم لیپاز می باشد که یک جانشین مناسب برای امولسیفایرها و مواد شیمیایی است. Bonapaz به صورت کامل استرهای موقعیت 1 و 3 مولکول های گلیسرول را هیدرولیز کرده و سبب تولید مونو و دی گلیسیریدها می شود. لازم به ذکر است اثرات و کارایی این آنزیم بر روی خمیر تنها با افزایش مونوگلیسیرید و دیگر امولسیفایرها قابل دست یابی نمی باشد.

 • افزایش پایداری و مقاومت خمیر
 • بهبود ماشین پذیری خمیر
 • مقاومت خمیر در آون
 • بهبود ساختار و رنگ بافت درونی محصول
 • افزایش نرمی بافت و تاخیر در بیاتی

آنزیم

®Bonalyze DM

®Bonalyze DMنوعی آنزیم زایلاناز می باشد که به صورت گسترده ای در تهیه نان و محصولات آردی استفاده می شود. این آنزیم دارای فرمولاسیون های مختلفی می باشد که بسته به نوع محصول جهت بهبود فرآیند تخمیر، بهبود بافت، افزایش حجم، افزایش پایداری خمیر در فرآیند پخت استفاده می شود. ®Bonalyze DM با تبدیل پنتوزان های نامحلول به فرم محلول سبب بهبود الاستیسیته شبکه گلوتنی در مرحله خمیر سازی میشود.

 • افزایش توانایی نگهداری آب در خمیر
 • افزایش پایداری خمیر
 • بهبود بافت داخلی محصولات آردی
 • افزایش حجم محصول
 • تاخیر در بیاتی و افزایش زمان ماندگاری

آنزیم

®Bonoxidase

®Bonoxidaseآنزیم گلوکزاکسیداز می باشد که به صورت گسترده ایی به عنوان ن بهبود دهنده بافت خمیر در فرمولاسیون های محصولات آردی کاربرد دارد. مهمترین عملکرد این آنزیم بر ساختار شبکه گلوتنی می باشد که سبب افزایش پایداری خمیر در ماشین پذیری، افزایش مقاومت پوسته نان در فرآیند پخت و ایجاد بافتی یکنواخت در محصول نهایی می شود. این آنزیم جایگزین مواد شیمیایی و سرطانزا مانند یدات، پراکسیداز، آسکوربیک اسید، پتاسیم برومات و آزودی کربونامید می باشد..

 • بهبود خواص رئولوژی خمیر
 • بهبود بافت، تازگی و حجم محصول
 • پایداری و ماشین پذیری خمیر
 • بهبود مقاومت شبکه گلوتنی

Enzyme

®Bontease NT

®Bontease NTآنزیم پروتئاز خنثی می باشد که در فرآیند تولید محصولات آردی از جمله کراکر، بیسکوییت، پیتا، پیتزا و موارد مشابه استفاده می شود. مهمترین عملکرد آن جهت تضعیف شبکه گلوتنی بوده و این عمل را با هیدرولیز پیوندهای کووالانسی شبکه گلوتنی انجام می دهد. پروتئاز معمولا جهت بهبود عملکرد خمیرهای حجیم با قدرت الاستیسیته بالا بکار می روند.

 • بهبود خواص ماشین پذیری خمیر
 • کاهش قدرت نگهداری گاز در خمیر
 • بهبود عملکرد و شکل پذیری خمیر
 • بهبود بافت محصولات
 • بهبود رنگ و طعم محصولات