اسیدهای آلی

اسیدی فایر

اسیدهای ارگانیک سالهاست به عنوان جایگزینی برای محرک های رشد آنتی بیوتیکی در خوراک و آب آشامیدنی طیور استفاده و منجر به نتایج مثبتی در عملکرد رشد گردیده است. اسیدی کردن لوله ی گوارشی طیور توسط خوراک منجر به جلوگیری از ایجاد رقابت باکتری های روده ای با میزبان، جهت استفاده از مواد مغذی در دسترس و کاهش سمیت حاصل از متابولیت های باکتریایی و در نتیجه بهبود هضم پذیری مواد مغذی می گردد، بنابراین عملکرد پرنده ارتقا می یابد و سطح ایمنی ذاتی و اکتسابی افزایش می یابد.

به خدمات سفارشی نیاز دارید؟

تلفن

پست الکترونیک

سلامت لوله ی گوارشی طیور با اسیدی فایر مایع پر قدرت 4+®

Acidifier

نقش اسیدهای آلی، بخصوص اسید فرمیک و نمک هایش در تغذیه حیوانات به خوبی به عنوان افزایش تولیدات شناخته شده است. این مواد با عملکرد دفاعی بر علیه پاتوژن ها ، به کاهش فشار بر سیستم ایمنی حیوان کمک می کنند و در نتیجه مواد مغذی بیشتری برای عملکردهای تولیدی مثل رشد در دسترس خواهند بود. علاوه بر این، با پایین نگه داشتن pH در سنگدان و پیش معده، قابلیت هضم پروتئین را بهبود می بخشد.

4+® به عنوان یک اسیدی فایر محلول قدرتمند و برپایه ی اسیدهای آلی و مواد معدنی ضروری موثر مانند مس و روی در آب آشامیدنی طیور باعث :

  • کاهش pH لوله ی گوارشی
  • عملکرد به عنوان آنتی باکتریال ( بر علیه باکتری های پاتوژنیک مثل ای کلای و سالمونلا)
  • بهبود ضریب تبدیل خوراک (با افزایش هضم پروتئین)
  • تحریک و ارتقا رشد